Яким хімічним зв’язком сполучені між собою залишки амінокислот у
складі білків?
А) Водневим;
Б) Ковалентним;
В) Йонним.
Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.