Визначте рядок, у якому дієприкметники утворені від дієслів недоконаного виду.
А
Стоячий, сяючий, палаючий.
Б
Забутий, зрізаний, очолений.
В
Сказаний, прибитий, замучений.
Г
Зачарований, збитий, зрізаний.
Д
Немає правильної відповіді
Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.