Установіть послідовність географічних подій:
1
2
3
4
А відкриття Антарктиди
Б перша подорож європейця до Китаю
В створення першої карти
Г підкорення Північного полюсу Землі
Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.