January 2024 1 451 Report
Завдання 5. Встановіть хронологічну послідовність подій.
Війна Білої та
Червоної
троянд

Правління
Генріха ІІ

Початок
правління
Тюдорів

Скликання
парлпменту

Прийняття
Великої хартії
вольностей
Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.