помогите пожалуста
Завдання 1. ( 3 бали).

Використовуючи тектонічну карту світу (атлас, с. 4 - 5), визначте давні (докембрійські) платформи, що лежать в основі материка Південна Америка. (Виконайте завдання на бланку для дз).

Завдання 2. ( 3 бали).

Користуючись картою географічних поясів і природних зон світу (атлас, с. 10-11), визначте, які природні зони наявні на материку Північна Америка. (Виконайте завдання на бланку для дз).

Завдання 3. ( 3 бали).

Охарактеризуйте субарктичний клімат. (Виконайте завдання на бланку для дз).

Завдання 4. (3 бали).

Наведіть приклади холодних течій, що переміщуються в Атлантичному океані. (Виконайте завдання на бланку для дз).
Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.