ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА
1. У 3 колбах містяться наступні речовини: спирт, парфуми, вода. Завдяки яким властивостям ви можете визначити вміст колби та наклеїти на неї правильну етикетку?
2. Наведіть приклад 5 неоднорідних сумішей.
3. Яким методом розділення сумішей ви скористаєтесь, щоб розділити воду та олію? Опишіть цей метод.
4. Що спільного та відмінного у Оксигену та кисню? У яких випадках ми застосовуємо слово Оксиген, а у яких кисень?
Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.